Vi erbjuder


Certifiering
 • Individuell certifiering
 • Verksamhetscertifiering
 • Webbcertifiering 
 • Fördjupning efter certifiering
Insatser & stöd
 • Föreläsningar
 • Workshops
 • Handledning
 • Implementeringsstöd
 • Skräddarsydda insatser
Kurser
 • Kurs för skolpersonal
 • Kurs för förskolepersonal
 • Kurs för elev- och lärarassistenter
 • Kurs för vårdnadshavare/föräldrar
 • Kurs för elevhälsoteamet på skolan
 • Kurs för behandlare & tjänstepersoner
 • Kurs för processledare för BVS-metoden®
 • Kurs för LSS och daglig verksamhet
 • Kurs för yrken inom samhällsskydd och beredskap
 • Kurs kring barn med NPF kopplat till BVS-metoden®
 • Kurs för verksamhetsledare i BVS-metoden®
 • Kurs för ett starkt socialt ledarskap
 • Kurs för familjehem
 
Anmäl dig till nyhetsbrevet och få exklusiv material!

All innehåll på denna webbsida © Jassim Ahmadi 2018, Alla rättigheter förbehålles