Serieföreläsningar


Serien "Att förstå barn och ungas beteende"
Öka medvetenheten kring barn och unga

Här samlar vi olika serier av föreläsningar varav en föreläsning sträcker sig på 10-20 minuter. Syftet med dessa är att öka medvetenheten kring arbetet med barn och unga samt vara ett stöd för de som genomgått våra utbildningar.

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få exklusiv material!

All innehåll på denna webbsida © Jassim Ahmadi 2018, Alla rättigheter förbehålles