Metodens verktyg och mallar


Brandsläckaren

Detta verktyg är ämnat för att arbeta åtgärdande:

 • Konfrontationer
 • Oacceptabelt språk
 • Vandalisering
 • Hotfulla situationer
 • Slagsmål
 • Bryter mot ordningsregler

Innehåller 1 mall

Vattenkannan

Detta verktyg är ämnat för att arbeta förebyggande:

 • Kontinuerliga beteendesvårigheter
 • Hamnar i tokiga situationer jämt
 • Riskerar hamna i socialt utanförskap
 • Riskerar hamna efter i sina studier
 • Uppvisar kognitiva/sociala förseningar
 • Bryter mot normer och regler

Innehåller 17 mallar

Sociala gymmet

Detta verktyg är ämnat för att arbeta hälsofrämjande:

 • Vuxna tränar upp sitt sociala ledarskap
 • Vuxna tar sitt ansvar för sin utveckling
 • Vuxna inser att hen är metoden
 • Vuxna tränar parallellt som eleven
 • Vuxna får samsyn och förhållningssätt
 • Vuxna utövar kollektivt lärande

Innehåller 5 mallar

 
Brandsläckarens mallar
 • Undersök
 • Nödsituation?
 • Isolera
 • Kommunicera
 • Avtala
Vattenkannans mallar
 • Kartlägga
 • Investera
 • Diskutera
 • Samtal
 • Kartläggning del 1
 • 3 mini-samtal
 • Informationsblad om BVS-metoden®
 • Kartläggning del 2 - fördjupad diskussion
 • Samtal 1 - att förstå behoven
 • Samtal 2 - att prioritera behoven
 • Träningsplan för insatsen
 • Samtal 3 - påbörja träning
 • Samtal 4 - lära känna signalerna
 • Samtal 5 - när det blir kaos
 • Samtal 6 - är vi kvar på banan?
 • Samtal 7 - det sociala sammanhanget
 • Samtal 8 - du är inte dina beteendesvårigheter
 • Samtal 9 - rollspel
 • Utvärdering med vuxna
 • Samtal 10 - utvärdering med barn/ungdom
 • Diplomutdelning till barn/ungdom
Sociala gymmets mallar
 • Självskattning
 • Träningsprogram
 • Fallbeskrivningar
 • Samsyn & förhållningssätt
 • Kollektivt lärande
 
Anmäl dig till nyhetsbrevet och få exklusiv material!

All innehåll på denna webbsida © Jassim Ahmadi 2018, Alla rättigheter förbehålles