Metodens målgrupp


Intervju om BVS-metoden®
Målgruppen för metoden

De barn och unga, men även unga vuxna som uppvisar beteendesvårigheter är lämpade för BVS-metoden®. Detta innebär att de har försenade kognitiva och sociala färdigheter som behöver kartläggas och tränas upp tillsammans med de exekutiva funktionerna och självreglering. Dessa är en förutsättning för ett självständigt, ansvarsfullt och hälsosamt liv med goda relationer. Det är individer som återkommande uppvisar något av följande: 

 • Kontinuerliga beteendesvårigheter
 • Hamnar i tokiga situationer jämt
 • Riskerar hamna i socialt utanförskap
 • Riskerar hamna efter i sina studier
 • Uppvisar kognitiva/sociala förseningar
 • Bryter mot normer och regler
 • Hamnar i konflikter med vuxna och jämnåriga
 • Befinner sig i eller riskerar hamna i kriminalitet eller missbruk
Verksamheter där BVS-metoden® kan användas

Metoden kan applicera i alla verksamheter som berör barn, unga och unga vuxna. Några exempel kan vara:

 • Socialtjänsten - insatser enligt socialtjänstlagen
 • Skolan
 • Förskolan
 • Familjehem
 • Familjebehandling
 • LSS och daglig verksamhet
 • Kriminalvården
 • SiS - sluten ungdomsvård eller individuellt anpassad tvångsvård
 • Öppenvården
 • Stödboende för unga och unga vuxna
Professionella och vårdnadshavare/föräldrar

Vuxna som saknar kompetens att skapa konstruktiva interaktioner med barn, oavsett om dessa barn har beteendesvårigheter eller ej, har någon form av bemötandesvårigheter. Detta utmynnar ofta i konflikter mellan den vuxne och barnet/barnen. Det första steget för vuxna i processen att komma vidare är att inse och erkänna sina svårigheter. Därefter påbörjar kartläggning och träning:

 • Den professionella/vuxna tränar upp sitt sociala ledarskap
 • Den professionella/vuxna tar sitt ansvar för sin utveckling
 • Den professionella/vuxna inser att hen är metoden
 • Den professionella/vuxna skapar goda möjligheter genom sin träning
 • Den professionella/vuxna nya färdigheterna gynnar alla barn/unga
 • Den professionella/vuxna tränar parallellt som barn/unga
Anmäl dig till nyhetsbrevet och få exklusiv material!

All innehåll på denna webbsida © Jassim Ahmadi 2018, Alla rättigheter förbehålles