Individuell certifiering


Processen för certifiering i BVS-metoden®
Syftet med certifieringen/utbildningen

- Kunna förstå, bemöta och förhålla sig till beteendesvårigheter
- Kunna få verktyg för att arbeta kvalitativt med barn och ungdomsbehandling
- Få tillgång till konkreta manualbaserade verktyg som underlättar arbetet med beteendesvårigheter som barn uppvisar samt träna kognitiva och sociala färdigheter.
- Arbeta med färdigheter kring ditt sociala ledarskap.
- Skapa samsyn och förhållningssätt mellan dig och kollegorna.
- Skapa en gemensam identitet i arbetsgruppen för att alla ska dra åt samma håll.

Utbildningens upplägg för certifiering

Utbildningen börjar med en heldag där vi tar sig an metodens bakgrund och användningsområde för att sedan gå över till utgångspunkter, teorier och forskning och avslutas med fallbeskrivningar och introducering av de två första verktygen: Brandsläckaren och Vattenkannan. Eftermiddagen på första dagen blir nästan helt praktisk där majoriteten av mallarna för andra verktyget: Vattenkannan presenteras och praktiseras.

I slutet av denna dag får du några mallar av det tredje verktyget: Sociala gymmet för att kunna träna på egen hand de kommande månaderna. Den sista dagen sker efter 3månader, under tiden skall du ha hunnit genomföra två kartläggningar kring barn eller ungdom som uppvisar beteendesvårigheter och hållit i samtal parallellt som du tränat på ditt sociala ledarskap på ett systematiskt sätt.

När dessa insatser hunnit utvärderas så träffas vi en sista dag för att lämna över och pröva de resterande mallarna av det tredje verktyget och slutligen skriver du ett digitalt prov för att erhålla certifikat. Totalt innehar metoden 23 mallar. Under de fyra månader har du rätt till stöd och handledning via telefon eller e-post. 

Dag 1 FM: utgångspunkter & teori
 1. Bakgrund för BVS-metoden®, forskning, utgångspunkter och arbetsmetodik.
 2. Vårt synsätt och förhållningssätt gentemot beteendesvårigheter.
 3. Innebörden av beteendesvårigheter utifrån kognitiva och sociala färdigheter.
 4. Att arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande med beteendesvårigheter.
 5. Brandsläckaren + fallbeskrivningar.
Dag 1 EM: BVS-metoden® mallar
 1. Introduktion till BVS-metoden®
 2. Vattenkannan (förebyggande) - 17 mallar för kartläggning, strukturerade samtal m.m.
 3. Sociala gymmet (hälsofrämjande) - 5 mallar för självskattning, fallbeskrivningar & samsyn.
 4. Självskattning utifrån 23 färdigheter och fylla i en träningsplan för dig själv.
 5. Tillgång till digitala mallar online.
Dag 2: socialt ledarskap
 1. Fokus på verktyget Sociala gymmet
 2. Lämna in 3 olika utvärderingar.
 3. Fallbeskrivningar för att träna sitt sociala ledarskap.
 4. Samsyn, förhållningssätt samt kollektiv lärande utifrån erfarenhetsbaserat lärande.
 5. Digitalt prov som genomförs samt certifiering av deltagare.
 
Anmäl dig till nyhetsbrevet och få exklusiv material!

All innehåll på denna webbsida © Jassim Ahmadi 2018, Alla rättigheter förbehålles