Forskning


Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

BVS-metoden® har sin utgångspunkt i dels familjesystemteori, sociala inlärningsteorier, kognitiv beteendeterapi, spädbarnspsykologi och relationsforskning, dels annan utvecklings- och neuropsykologi. Den vilar också på erfarenhetsbaserad lärteori. BVS-metoden® är ett manualbaserat behandlingsverktyg som arbetar åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande med beteendesvårigheter som kan te sig som antisocialt beteende, kriminalitet och missbruk för att hjälpa professionella utvecklas i sin yrkesroll men även barn och unga att utveckla de kognitiva och sociala färdigheter som krävs för att klara av en viss miljö.

BVS-metoden® används av tillståndspliktiga verksamheter via IVO

Metoden bidrar till ett prosocialt beteende, högre måluppfyllelse och motivation samt bättre självreglering. Barn och ungdomar får även verktyg och träning i att förstå sina beteenden och öva upp sina exekutiva funktioner som är en grundförutsättning för ett ansvarsfullt, självständigt och hälsosamt liv. Vuxna får även träna upp sitt sociala ledarskap och därmed sina bemötandesvårigheter.

Följeforskning
Följeforskning BVS-metoden.pdf Följeforskning BVS-metoden.pdf
Size : 2357.484 Kb
Type : pdf

Under år 2019 pågick en följeforskning av BVS-metoden® som färdigställdes maj år 2020. Man undersökte metodens effekter utifrån den nuvarande sammansättningen av mallar, discipliner och teorier. Följeforskaren var Rasha William, en oberoende forskare som är beteendevetare med inriktning psykologi.

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få exklusiv material!

All innehåll på denna webbsida © Jassim Ahmadi 2018, Alla rättigheter förbehålles