Allmänna villkor för certifiering


Anmälan och bekräftelse

Certifieringsanmälan är bindande och görs via hemsidan i anmälningsformuläret  på  www.bvsmetoden.se
När ni gjort en certifieringsanmälan så får ni en kopia på detta till er e-post.

Avgift och betalningssätt

Alla våra priser som anges på hemsidan är exkl. moms om ej inget annat angivits.
Certifieringsavgiften faktureras till angiven fakturamottagare som anges i anmälningsformuläret. Om fakturamottagaren är en kommun så är det viktigt att ange referensnummer eller mottagarkod.
För- och eftermiddagsfika är inkluderat i kurspriset men inte lunch.

Återbud och ombokning

Skulle du bli plötsligt sjuk och inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja en bokad certifiering så vill vi att du meddelar oss via e-post till samordnare@bvsmetoden.se snarast möjligt. Detta ska intygas med läkarintyg.
Därefter har du rätt att anmäla dig till ett annat certifieringstillfälle inom ett år.

Vid övrig ombokning skall det ske skriftligt via mejl senast 1 månad innan kursstart, annars debiteras hela avgiften.

Avbokning, avbrott och överlåtelse av certifieringsplats

All sorts avbokning måste ske via e-post till samordnare@bvsmetoden.se. Om avbokningen sker senare än 2 veckor innan certifieringstillfället så debiteras hela certifieringsavgiften, om avbokning görs dessförinnan debiteras endast halva certifieringsavgiften. Detta innebär också att för en påbörjad certifieringsutbildning debiteras hela certifieringsavgiften även om deltagaren väljer att hoppa av eller avbryta utbildningen under tiden.
Ni har rätten att överlämna er plats för certifiering till någon annan utan någon om detta görs senast 1 vecka innan certifieringstillfället. 

Certifikat

Efter att ha fullföljt certifieringens alla 2 heldagar så erhåller ni ett certifikat där ni kan använda er av BVS-metoden® utifrån avtalet ni skrivit under vid första utbildningsdagen. Materialet som ni har fått ut under utbildningen får aldrig kopieras på något vis eller spridas till någon. Överträdelser kommer att anmälas!

Inställd certifieringsutbildning och byte av utbildare

Vi förbehåller oss rätten att boka om ett certifieringstillfälle som innebär att alla deltagare som redan betalat sin avgift kommer att erbjudas ett annat certifieringstillfälle eller sina avgifter återbetalda. För att en certifieringsutbildning skall genomföras krävs att minst 15 deltagare anmält sig.

Vi förbehåller oss också rätten att vid sjukdom eller annat förhinder byta ut utbildare i BVS-metoden®.

 
Anmäl dig till nyhetsbrevet och få exklusiv material!

All innehåll på denna webbsida © Jassim Ahmadi 2018, Alla rättigheter förbehålles